„Senior – Doveda“

Tradiční seniorské setkání

Dne 7.10. 2022 proběhlo tradiční seniorské setkání spojené se soutěží a následným posezením v klubovně. „Podzimního dovedy“ se zúčastnilo 18 seniorů.

Soutěžilo se na jamkách 1 až 3 „minikanonem“ s tím, že byla povolena hra pouze jednou holí (hybrid nebo dřevo). Vyhlášeny byly i vložené soutěže: společný nearest na jamce č. 2 a longest drive pro muže a ženy na jamce č. 3. Hrálo se dle golfových pravidel, jedinou výjimkou byla možnost beztrestného dropování, pokud míček skončil v bunkeru.

V klubovně pak byly vyhlášeni vítězové:

Longest muži: Pavel Konečný

Longest ženy: Jaroslava Lukáčová

Nearest: Jaroslava Lukáčová

Pořadí v hlavní soutěži:

1. Eduard Fučíkovský
2. Krista Kulhanová
3. Blanka Konečná

Vítězové obdrželi drobné ceny a všichni si pochutnali na guláši. Prezident golfového klubu Ladislav Šulda pak zhodnotil letošní golfovou sezonu a poděkoval seniorům za aktivní účast na seniorských soutěžích. Poděkování patří i prezidentovi klubu za podporu těchto příjemných akcí a kuchyni za přípravu pohoštění. Předběžně byl všemi účastníky projeven zájem o další obdobnou akci seniorů – zahájení golfové sezony 2023.

Zapsali: František Dohnal a Jaroslava Lukáčová