Historie

Od uhlí ke golfu..

Před pár desítkami let by se myšlenka přeměnit bývalý důlní areál na golfové hřiště zdála nepředstavitelná. S rostoucí potřebou najít alternativní využití pro vytěžené hnědouhelné doly však přišel koncept rekultivace dolu v golfové hřiště. Tak tomu bylo u nás v Sokolově, kde dnes, na kdysi pusté a zpustlé půdě, sídlí unikátní a technicky náročné golfové hřiště.

                                            

                 

                 

                 

Na místě dnešního golfového hřiště Sokolov stávala na počátku 20. století obec Horní Rychnov.

Po otevření dolu Silvestr v roce 1939 však vesnice pomalu mizela z povrchu zemského. Těžba pokračovala čtyři desítky let, a nakonec za sebou zanechala pustou měsíční krajinu. V roce 1981 došlo k ukončení těžební činnosti a přišlo rozhodování o tom, jakým způsobem krajinu navrátit zpět lidem.

Otázka, co s pozemky, zůstala nezodpovězena až do poloviny 90. let, kdy se objevila myšlenka revitalizace těžebních prostor pro volnočasové aktivity. Těžební společnost Sokolovská uhelná se v roce 2001 pustila do unikátního projektu sanace a rekultivace pozemků po těžbě hnědého uhlí. Výsledkem je výjimečné golfové hřiště splňující veškeré parametry pro profesionální sport, které lemuje kontrast Slavkovského lesa a průmyslového Sokolova.

Návrhem hřiště byl pověřen německý architekt Christoph Städler, který nikdy předtím na revitalizaci dolů nepracoval. Jeho záměrem bylo propojit unikátní reliéf a biotopy na svazích starého hnědouhelného dolu s nově vytvořenými zelenými plochami. Realizace projektu byla nakonec úspěšná i díky profesionalitě českých inženýrů, kteří dokázali Städlerovy nápady uvést v život.

Z jednotvárné a pusté krajiny vzniklo golfové hřiště o rozloze přibližně 100 hektarů, které vyniká jedinečnými parametry, designem a kvalitou. Proměna oblasti je důkazem síly revitalizace a jejího potenciálu proměnit nevyužité prostory v prosperující rekreační či sportovní centra.