Provozní řád hřiště

PROVOZNÍ DOBA – HLAVNÍ SEZONA (DUBEN – ŘÍJEN) 08:00 – 21:00

Všeobecné podmínky:

 • Sokolovské golfové hřiště je přístupné pouze v provozní době.
 • Před vstupem na hřiště je každý hráč povinen se nahlásit v recepci klubu a všichni hráči jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců Golf Sokolov.
 • Na výzvu marshala je každý hráč povinen se kdykoliv během hry prokázat dokladem opravňujícím ho ke hře. Pokud tak neučiní, může být marshalem vykázán ze hřiště.
 • Hráč je povinen dodržovat rezervovaný teetime a pokud jeho zpoždění přesahuje 5 minut, ztrácí nárok na svůj rezervovaný čas. K odbavení na recepci je nutno zajistit si dostatečnou časovou rezervu.
 • Hráč je povinen vracet vyseknuté drny, upravovat bunkery, vypichovat stopy po dopadu míče na greenech.
 • Hráč musí být vždy vhodně oblečen, tzn. tričko s límečkem nebo se stojáčkem, příslušnou golfovou nebo sportovní obuv. Přísný zákaz nošení kalhot – Jeans a tzv. maskáčových kalhot.
 • Každý hráč musí mít ke hře vlastní vybavení.
 • Přerušením hry bez výzvy odpovědné osoby nebo z důvodu zhoršených klimatických podmínek ztrácejí hráči nárok na pořadí.
 • Hráč je povinen respektovat a dodržovat místní pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování hřiště a jeho vybavení.
 • Caddy room je přístupný pouze během provozní doby recepce. Caddy room zamyká marshal, jenž má příslušný den službu a spouští tak zabezpečovací systém.
 • V případě nedodržení provozního řádu nebude hráči vstup na hřiště umožněn, popřípadě bude z areálu GC Sokolov vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby Golf Sokolov.

Hráči:

 • Respektují pravidla golfu, místní pravidla, pokyny recepce, rozhodčího a marshala.
 • Dodržují časový rozpis hřiště.
 • Neprovádějí cvičné švihy na odpalištích, opravují vyseknuté drny, upraví bunkry po odehrání, vypichují důlky po dopadu míčku na greenech.
 • Při hraní ran, kde nemají hráči dobrý výhled, jsou hráči povinni se přesvědčit, že jejich počínání nezpůsobí žádnou škodu ani zdravotní újmu ostatním hráčům.
 • Maximální počet hráčů v jednom flightu jsou čtyři osoby.
 • Zákaz hry na hřišti se cvičnými míči.
 • Zákaz vjíždění s ručními vozíky na odpaliště, greeny a foregreeny. Na uvedené plochy nestavte ani nosící bagy.

E-carts:

 • Je přísně ZAKÁZÁNO vjíždět s autíčky na greeny, foregreeny a odpaliště. Využívejte cesty určené pro jízdu s E-carts.
 • Učiněná rezervace na E-carts nenárokuje klienta na jeho vypůjčení v případě, že byl pro nepřízeň počasí vydán zákaz jejich půjčování.
 • Součástí každého E-cart jsou i Pravidla používání elektrických autíček.
 • V případě opakovaného porušování pravidel týkajících se provozu E-carts na hřišti, bude vydán zákaz půjčování danému hráči.