In-door full swing

Golf v zimě Ještě před pár lety odložila většina našinců své golfové nádobíčko během zimy někam do kouta a od prosince do dubna je vytáhla jen občas, když to zima dovolila, ven na zimní greeny. Až když v roce 1994 otevřeli Golf centrum v pražském Erpetu a golfisté se přesvědčili, že v hale to jde taky, a poté co se simulátory rozmnožily do všech koutů republiky, můžeme najednou i o našich končinách hrdě, byť s trochou nadsázky hlásat, že také u nás golfová sezona nikdy nekončí. Haly samozřejmě nikdy nenahradí venkovní hřiště a krásu hry v otevřené krajině, ale většina golfistů možnost tréninku a hry nezávisle na počasí a denní době kvituje s povděkem… Co je in-door golf? Proti jiným sportům se halový golf od toho pod širým nebem dost liší. Samozřejmě, že u takového tenisu či volejbalu rovněž záleží na povrchu a povětrnostních podmínkách, nicméně rozměry hřiště a výška sítě zůstávají stejné. U golfu nahrazuje vzdálenosti virtualita a počítače, které vyhodnocují let míče. Nicméně i golf v hale může být velkou zábavou, jenom musí mít člověk stále na paměti, že jde hlavně o ni. Pokud se místo ní dostavuje vztek kvůli nedokonalosti strojů a frustrace z podávaných výkonů, počkejte…

Golf v zimě

Ještě před pár lety odložila většina našinců své golfové nádobíčko během zimy někam do kouta a od prosince do dubna je vytáhla jen občas, když to zima dovolila, ven na zimní greeny.

Až když v roce 1994 otevřeli Golf centrum v pražském Erpetu a golfisté se přesvědčili, že v hale to jde taky, a poté co se simulátory rozmnožily do všech koutů republiky, můžeme najednou i o našich končinách hrdě, byť s trochou nadsázky hlásat, že také u nás golfová sezona nikdy nekončí. Haly samozřejmě nikdy nenahradí venkovní hřiště a krásu hry v otevřené krajině, ale většina golfistů možnost tréninku a hry nezávisle na počasí a denní době kvituje s povděkem…

Co je in-door golf?

Proti jiným sportům se halový golf od toho pod širým nebem dost liší. Samozřejmě, že u takového tenisu či volejbalu rovněž záleží na povrchu a povětrnostních podmínkách, nicméně rozměry hřiště a výška sítě zůstávají stejné. U golfu nahrazuje vzdálenosti virtualita a počítače, které vyhodnocují let míče. Nicméně i golf v hale může být velkou zábavou, jenom musí mít člověk stále na paměti, že jde hlavně o ni. Pokud se místo ní dostavuje vztek kvůli nedokonalosti strojů a frustrace z podávaných výkonů, počkejte až na jaro – golf v hale není pro vás!

Jde hlavně o správné provedení švihu a přesné zasažení míče – a to se dá posoudit i bez vizuální kontroly letu míče prostředky technickými (analyzátory švihu a dráhy letu, měřiče rychlosti hlavy hole a dosažené vzdálenosti atp.), a zejména očima trenéra. Ten je pro začátečníky vlastně tou nejdůležitější složkou, a pokud ho nějaké středisko jako servis nenabízí, je lepší do haly nechodit.

Větší množství simulátorů umožňuje pořádat turnaje a prohlubuje společenský charakter zábavy. Simulátory jsou ovšem zařízení nákladná a ocení je hlavně pokročilejší hráči – pro začátek je spíš důležitá naopak určitá „komornost“ prostředí, ne každému dělá dobře, když jeho těžké začátky sledují řady přihlížejících.

Full Swing Golf

Firma Full Swing Golf se sídlem v San Diegu se vývojem simulátorů zabývá dvě desetiletí, v současné době nabízejí velmi slušný standard. Simulátor je instalován do pouzdra z izolovaných panelů a je přizpůsoben interiérovému řešení. Hra na simulátoru probíhá z mnoho povrchové odpalové plochy – najdete zde podložku simulující fairway, bílá podložka svou strukturou imituje písek, jiná se snaží co nejvěrněji napodobit vysokou trávu roughu. Míček je sledován dvěma 360° clonami infračervených paprsků, které jsou vyzařovány frekvencí 60 000 impulzů za sekundu. Právě tato frekvence je jedním ze zásadních parametrů – rozhoduje o tom, jak dokonale systém zachytí trajektorii míčku a jeho rotaci. Dalším kritériem, podle kterého se provozovatelé simulátorů a také hráči rozhodují, je realističnost grafiky.

Řešení Full Swing Golf nabízí volbu z více než 50 mistrovských hřišť, která jsou vyvedena v téměř fotograficky realistické grafice. V nabídce hřišť nechybí ani Pebble Beach, St Andrews, Pinehurst No. 2 nebo Torrey Pines. Full Swing Golf dosud bohužel nenabízí ani jedno z hřišť tuzemských. Součástí je také komplexní tréninkové zařízení a četné herní a soutěžní aplikace. Software umožňuje komplexní nastavení hry na objednávku. Uživatel si může nastavit podmínky na hřišti, klimatické podmínky, přizpůsobit si údaje zobrazované na obrazovce a také volit z několika herních způsobů. Na výběr je třeba Best Ball, kdy jeden hráč hraje proti nejlepšímu míči dvou nebo tří protihráčů, skins (hráč s nejnižším skóre na jamce je finančně ohodnocen) nebo klasický scramble, tedy týmová soutěž, v níž členové družstva zahrají každý svůj míč, vyberou nejvýhodněji postavený a z jeho pozice opět hrají každý svůj míč. Systém je ovládán přes menu pomocí dotykové obrazovky a PC platformy.

Psát nebo číst o golfovém simulátoru je jistě zajímavé, mnohem lákavější je hru na něm vyzkoušet. „Nejlépe za nás hovoří reference – simulátor v tréninkovém středisku Tigera Woodse, u nejlepších světových trenérů, v Erpet Golf Centru v Praze nebo ve sportovním komplexu hotelu Čechie Praha. Full Swing Golf je vážně špička mezi golfovými simulátory a dle toho si nás vybírají i ti nejlepší zákazníci,“ tvrdí Jiří Čermák ml. ze společnosti Full Swing Golf – Czech Republic.

Na simulátorech mohou probíhat jak individuální hry v několika variantách, tak turnaje. Jde o veskrze příjemnou záležitost – mezi jamkami není třeba přecházet, hra je tedy rychlejší než ve skutečnosti. Hráči si mohou mezi jednotlivými odpaly sednout, dát si pivko, pohovořit… Některé typy simulátorů dokonce umožňují on-line hru hráčů z různých koutů světa. Na simulátorech lze také plnohodnotně trénovat, jsou vybaveny analyzátory golfového švihu. Na takto vybaveném simulátoru a ideálně také pod dohledem profesionálního trenéra může hráč přes zimu pilovat svoji techniku, aby pak na jaře ohromil svými výkony na reálných hřištích.

Jak se chovat v in-dooru

V relativně stísněném prostoru je otázka bezpečnosti ještě důležitější než venku. V in-dooru musíme hlídat, abychom holemi při švihu nenaráželi do konstrukcí, světel a nábytku. A samozřejmě je vnitřní prostor daleko víc náchylný na hlasité projevy a komentáře vlastní hry…

 • V prostoru in-dooru nezapomínejte na golfovou etiku!
 • Dodržujte ZÁKAZ KOUŘENÍ!
 • Není dovoleno vodit živá zvířata.
 • Vstupujte jen v očištěné a suché obuvi. Není povoleno používat obuv s namontovanými spikes (ocel/plast), z důvodu možného poškození koberců na simulátoru.
 • Dbejte zvýšené pozornosti o své děti.
 • Za odložené věci NERUČÍME. Cennosti uchovejte u sebe.
 • K obsluze počítače a nastavení hry můžete využít přiložený návod.
 • Dodržujte stanovený čas pro hru.
 • Hřiště si vybírejte dle obtížnosti (easy = lehké, hard = těžké).
 • Na odpalištích dbejte zvýšené opatrnosti, důsledně sledujte další hráče vedle Vás.
 • Při hře používejte pouze čisté míčky bez log a identifikačních označení (dodatečné barvy se otírají a špiní plátno).
 • Je ZAKÁZÁNO provádět cvičné švihy jinde než na odpalovací rohožce!
 • Hrajte vždy kolmo na plátno, míč se poté neodrazí od plátna nebezpečně do strany.
 • Týčko v prostřední části rohože je výškově nastavitelné, hru z jiných pozic týček blíže a dále od plátna nedoporučujeme, může dojít k poškození simulátoru, resp. holí.
 • Dotykové obrazovky reagují na jemný dotek, není třeba na ně tlačit, ovládejte pouze rukou, nikoliv tvrdými předměty (dřevěné týčko, atp.)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO HRU NA FSG SIMULÁTORU – SOKOLOV

1. Umístění míče:

Výrazy, které určují kam musí hráč umístit míč na rohože FSG simulátoru, jsou napsány na „obraze na plátně“ i na obrazovce, kterou ovládáte FSG. V případě uvedení jiného výrazu než je zde uvedeno, míč se položí na nižší zelenou rohožku (boční).

„ON TEE“ míč se položí na gumové „tee“ nebo na rohož uprostřed
„FAIRWAY“ míč se položí na rohož uprostřed
„FRINGE“
„TEE AREA“
„ROUGH“ míč se položí na nižší zelenou rohožku
„DIRT“
„ASFALT“
„DESERT“
„CONCRETE“
„WILD GRASS“ míč se zamáčkne min. ½ svého objemu do vysoké zelené rohožky
„DEEP GRASS“
„SAND“ míč se položí na vysokou bílou rohožku, hráč se nesmí před úderem dotýkat rohože holí ani jinak (hra z písku)
„GREEN“ míč se položí na šedivý koberec před rohože nebo na rohož uprostřed
Za nedodržení ustanovení bodu č. 1 je hráč trestán 1 trestnou ranou.

2. Nesprávná hra, započítání úderu, použití tlačítka „mulligan“, další tlačítka:

Hráč, který odehraje míč na jiné jméno (zahraje tzv. nesprávný míč), se prohřešil proti pravidlům hry na FSG simulátorech a vzniklou situaci musí hráči řešit se soutěžním výborem.

Za hru na jiné jméno je hráč trestán 2 trestnými ranami.

V případě, že dojde k započítání úderu (který byl zaznamenán jako odehrání míče hráčem) vlivem přetažení hole, zakutálení míče přes lišty simulátoru apod., není hráč trestán, ale musí zavolat rozhodčího, který dá souhlas k použití tlačítka „MULLIGAN“, když rozhodčí není k dispozici a je použito tlačítko „MULLIGAN“, je nutno uvedenou situaci zapsat na vytištěnou scorkartu i s podpisy všech hráčů. V případě, že se hraje turnaj ON-LINE přes internet, nelze tlačítko „MULLIGAN“ použít, proto hráči musí být při hře obezřetní.

Hráči mají povinnost používat správná tlačítka a to při „dropování“ zvody tlačítko „DROP“, při zahrání míče za hranice hřiště tlačítko „REHIT“.

Za nedodržení ustanovení bodu č. 2 je hráč trestán 2 trestnými ranami.

3. Upozornění:

V žádném případě nepoužívejte při dropování jiná než uvedená tlačítka. V případě použití Pravidla o nehratelném míči se použije tlačítko „REHIT“, míč se vrátí na původní místo s jednou trestnou ranou.

DOTYKOVOU KLÁVESNICI OVLÁDEJTE CITLIVĚ A PRSTY RUKY!