Členství a poplatky

Členství a poplatky

Členství

Řádné členství je určeno pro fyzické a právnické osoby, je doživotní a dědičné.

Kč 10.000,-

vstupní klubový poplatek
roční klubový poplatek (dospělý)
Kč 2.500,-
roční klubový poplatek (senioři, mládež)
Kč 2.000,-
udržovací klubový poplatek (pro nehrající členy)
Kč 2.000,-
roční hrací poplatek
Kč 13.500,-

Druhé členství

Druhé členství v GCSO může získat člen jiného golfového klubu, ve kterém je registrován jako řádný člen (domovský). Druhé členství je nepřevoditelné a neprodejné. Držitel druhého členství nemá hlasovací právo při členských schůzích GCSO a valné hromadě.

Kč 10.000,-

vstupní klubový poplatek
roční klubový členský poplatek (dospělý)
Kč 2.500,-
roční klubový členský poplatek (senioři, mládež)
Kč 2.000,-
udržovací klubový poplatek (pro nehrající členy)
Kč 2.000,-
roční hrací poplatek
Kč 13.500,-

Dočasné členství mládeže

Transformační řád řeší doplatek do řádného členství (Kč 10.000,-) po uplynutí 18ti let věku či po ukončení studia - vstupní poplatek Kč 1,- se týká pouze osob mladších 18 let.

Kč 1,-

vstupní klubový poplatek
roční klubový členský poplatek 0 - 15 let
Kč   200,-
roční klubový členský poplatek 15 - 18 let
Kč 1.500,-
roční hrací poplatek / mládež do 18ti let
Kč 1.000,-
roční hrací poplatek / studenti na základě potvrzení o studiu
Kč 7.000,-

Členství pro seniory nad 60 let

Toto členství je nepřevoditelné.

Kč 10.000,-

vstupní klubový poplatek
roční klubový členský poplatek (senioři)
Kč 2.000,-
udržovací klubový poplatek (pro nehrající členy)
Kč 2.000,-
roční hrací poplatek / senioři 60 – 70 let
Kč 8.000,-
roční hrací poplatek / senioři 70 – 80 let
Kč 4.500,-
roční hrací poplatek / senioři nad 80 let
ZDARMA

ZVÝHODNĚNÝ ROČNÍ HRACÍ POPLATEK PRO DOSPĚLÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Vztahuje se na dospělé rodinné příslušníky pouze v tzv. přímé větvi - tzn. manželé, rodiče, dospělé děti, prarodiče, dospělá vnoučata.

Kč 10.500,-

PLATEBNÍ NÁLEŽITOSTI

Informace pro členy klubu

Úhrady poplatků

ÚHRADA POPLATKŮ A PLATEBNÍ NÁLEŽITOSTI

Roční klubový členský poplatek uhraďte na účet Golf Clubu Sokolov
č.ú. 502502502/0300
variabilní symbol = členské číslo, pro zjednodušení identifikace platby uvádějte jméno plátce

Roční hrací poplatek uhraďte na účet Golf  Sokolov a.s.
č.ú. 17353013/0300
variabilní symbol = rodné číslo, pro zjednodušení identifikace platby uvádějte jméno plátce

Z důvodu správné identifikace plateb, převádějte v případě poplatků za více členů (rodina), platby za každého člena jednotlivě pod příslušným variabilním symbolem (Členské číslo). Pokud je to možné, uvádějte i své příjmení.
Rádi bychom Vám poděkovali za včasnou úhradu poplatků nejpozději do 31.03.2024 a v případě změn ve Vašich kontaktních údajích za jejich aktualizaci. V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů neváhejte a kdykoliv kontaktujte sekretáře klubu nebo recepci hřiště.