Valná hromada GCSO 2024

Pozvánka na valnou hromadu GCSO

Vážení členové,

rádi bychom Vás pozvali na valnou hromadu Golf Clubu Sokolov, která se bude konat 10.4.2024 od 17:00 hodin v restauraci na golfovém hřišti v Sokolově.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti GCSO, zpráva STK, zpráva GCM
4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
5. Zpráva revizní komise za rok 2023
6. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2023
7. Návrh rozpočtu na rok 2024
8. Schválení rozpočtu na rok 2024
9. Diskuse