Partnerství

Partnerství

Město Sokolov ve spolupráci s partnerskou organizací Golf Sokolov a.s. úspěšně zažádalo o dotaci na realizaci projektu s názvem „Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK – Stará Ovčárna“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017114. Hlavním cílem projektu je vybudování dvou zcela nových chodníků ve městě Sokolov.

První z chodníků navazuje na stávající chodník v ul. Slovenská nad městským koupalištěm a vede podél komunikace ul. Závodu míru na okraj nové okružní křižovatky. Druhý chodník vede pod čerpací stanicí a je spojnicí mezi okružní křižovatkou a stávajícím chodníkem u autobazaru na Staré Ovčárně. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím výzvy č. 21 – Místní akční skupiny Sokolovsko s názvem „IROP-Řešení dopravní infrastruktury VI“.