Senioři GCSO

Vážené golfistky a golfisté, program letošní 12. roč. regionální soutěže LSGT (série 12 turnajů) byl z důvodu restrikcí (nákazy COVID 19) v průběhu května  upraven - aktuálně viz: http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=list.

První turnaj byl odehrán 25.5.2020 na hřišti GCFL.

Pro letošní soutěž jsou upravena pravidla - snížení kategorií hodnocení výsledků (brutto muži, brutto ženy, netto muži, netto ženy). Přetrvávají snahy o zlepšení plynulosti hry - sestavování startovní listiny dle akt. HCP, eliminovat případy neomluvených neúčastí po jejím zveřejnění, aj.

Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno 22.9. v Mariánských Lázních (canon start).

Veškeré další informace jsou popsány a pravidelně aktualizovány v databázi:

http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=home

Jaroslava Lukáčová