Senioři GCSO

Vážené golfistky a golfisté, letošní 11. roč. regionální soutěže LSGT (série 11 turnajů) bude zahájen 21.5. na Darové. Pro letošní soutěž jsou upravena pravidla s cílem zlepšit plynulost hry - sestavování startovní listiny dle akt. HCP, eliminovat případy neomluvených neúčastí po jejím zveřejnění, aj.

Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno 16.9. na Dýšině (canon start).

 

Další informace jsou popsány a pravidelně aktualizovány v databázích:
http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=home