Senioři GCSO

Vážené golfistky a golfisté, letos vstupujeme do 10. roč. regionální soutěže LSGT. Sezóna 12ti turnajů bude zahájena 15.5. v Alfrédově, pokračovat se bude postupně na hřištích v Darové, Hazlově, Karlových Varech, Stiftlandu, Dýšině, Cihelnách, Kynžvartu, Fahrenbachu, Sokolově a Mariánských Lázních. Finále LSGT (vyhlášení konečných výsledků a předání cen) bude realizováno v Karlových Varech (cannon start).

Další informace jsou popsány a pravidelně aktualizovány v databázích:
http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/?nav=home

Na únorové schůzce projednal organizační výbor LSGT účast v soutěži o Pohár regionů (podmínky a pravidla pro účast v týmu reprezentantů jsou v gesci ředitele LSGT Stanislava Jánského). O Pohár regionů se bude hrát ve dnech 16.-17.10. na Dýšině.

Hezkou hru.  Jaroslava Lukáčová