Členství

Ke stažení

Poplatky 2021

Přihláška dospělí
Přihláška mládež

Přihláška - informace o zpracování osobních údajů

Žádost Subjektu údajů

 

  

 ČLENSTVÍ

 • vstupní klubový poplatek Kč 10.000,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 2.000,- /dospělý
 • roční klubový člensky poplatek Kč 1.400,- /senioři, mládež
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.500,- (pro nehrající členy) - hráč neobdrží federační kartu
 • roční hrací poplatek - Kč 13.000,-

Řádné členství je určeno pro fyzické a právnické osoby, je doživotní, dědičné a převoditelné. Převod členství je možný jen po schválení výkonným výborem GCSO.

DRUHÉ ČLENSTVÍ

 • vstupní klubový poplatek Kč 10.000,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 2.000,- /dospělý
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.400,- /senioři, mládež
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.500,- (pro nehrající členy) - hráč neobdrží federační kartu
 • roční hrací poplatek - Kč 13.000,-

Druhé členství v GCSO může získat člen jiného golfového klubu, ve kterém je registrován jako řádný člen (domovský). Druhé členství je nepřevoditelné a neprodejné. Držitel druhého členství nemá hlasovací právo při členských schůzích GCSO a valné hromadě.

DOČASNÉ ČLENSTVÍ MLÁDEŽE

 • vstupní klubový poplatek Kč 1,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.400,-
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.500,- (pro nehrající členy)
 • roční hrací poplatek - Kč 4.500,-/ mládež do 18ti let
 • roční hrací poplatek - Kč 6.500,-/ studenti na základě potvrzení o studiu

Transformační řád řeší doplatek do řádného členství (Kč 10.000,-) po uplynutí 18ti let věku či po ukončení studia - vstupní poplatek Kč 1,- se týká pouze osob mladších 18 let.

ČLENSTVÍ PRO SENIORY NAD 60 LET

 • vstupní klubový poplatek Kč 10.000,-
 • roční klubový členský poplatek Kč 1.400,-
 • udržovací klubový poplatek Kč 1.500,- (pro nehrající členy)
 • roční hrací poplatek:
  • senioři 60 - 70 let - roční hrací poplatek 7.500,-
  • senioři 70 - 80 let - roční hrací poplatek 4.000,-
  • senioři nad 80 let - roční hrací poplatek ZDARMA

Toto členství je nepřevoditelné.

Všechna členství se řídí stanovami klubu.

ZVÝHODNĚNÝ ROČNÍ HRACÍ POPLATEK PRO DOSPĚLÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Kč 10.000,- vztahuje se na dospělé rodinné příslušníky pouze v tzv. přímé větvi - tzn. manželé, rodiče, dospělé děti, prarodiče, dospělá vnoučata.

ÚHRADA POPLATKŮ A PLATEBNÍ NÁLEŽITOSTI

Roční klubový členský poplatek uhraďte na účet Golf Clubu Sokolov

č.ú. 502502502/0300
variabilní symbol = členské číslo

 

Roční hrací poplatek uhraďte na účet Golf Sokolov a.s.

č.ú. 17353013/0300
variabilní symbol = rodné číslo člena

Z důvodu správné identifikace plateb, převádějte v případě poplatků za více členů (rodina), platby za každého člena jednotlivě pod příslušným variabilním symbolem (RČ). Pokud je to možné, uvádějte i své příjmení.

Rádi bychom vám poděkovali za včasnou úhradu poplatků nejpozději do 31.03.2020 a v případě změn ve vašich kontaktních údajích za jejich aktualizaci.

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů neváhejte a kdykoliv kontaktujte sekretáře klubu, recepci hřiště, obchodního manažera nebo ředitele společnosti.