Aktuality

Vážení členové,

rádi bychom Vás pozvali na valnou hromadu Golf Clubu Sokolov, která se bude konat 30.3.2022 od 17:00 hodin v restauraci na golfovém hřišti v Sokolově. Program valné hromady najdete níže.

Těšíme se na Vaši účast.

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Volba 2 členů výboru
  4. Zpráva o činnosti GCSO, zpráva STK, zpráva GCM
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2021
  6. Zpráva revizní komise za rok 2021
  7. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2021
  8. Návrh rozpočtu na rok 2022
  9. Schválení rozpočtu na rok 2022
  10. Diskuse