Aktuality

POZVÁNKA

na valnou hromadu Golf Club Sokolov

Výkonný výbor Golf Club Sokolov svolává valnou hromadu, která se koná dne 25. 6. 2020 od 17:00 hodin v restauraci na golfovém hřišti v Sokolově.

 Program jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva o činnosti GCSO, zpráva STK, zpráva TCM 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019

6. Zpráva revizní komise za rok 2019

7. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2019

8. Návrh rozpočtu na rok 2020

9. Schválení rozpočtu na rok 2020

10. Diskuse

 

Výkonný výbor Golf Club Sokolov